Instrucció 1/2022 de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic relativa a la justificació de les subvencions extraordinàries de suport a la solvència empresarial per la Covid-19 regulades pel decret 61/2021.
DECRET 192/2021, de 3 de desembre, del Consell, de modificació del Decret 61/2021, de 14 de maig, d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions extraordinàries per al suport a la solvencia empresarial a la Comunitat Valenciana, en resposta a la pandèmia de la Covid-19, i d’obertura d’un nou termini de presentació de sol·licituds.
DECRET LLEI 12/2021, de 23 de juliol, del Consell, de modificació del Decret llei 7/2021, de 7 de maig, del Consell, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19.
DECRET 103/2021, de 23 de juliol, del Consell, de modificació del Decret 61/2021, de 14 de maig, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions extraordinàries de suport a la solvencia empresarial per la Covid-19.
DECRET 61/2021, de 14 de maig, del Consell, d’apro-vació de les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions extraordinàries de suport a la solvència empresarial per la Covid-19.
CORRECCIÓ d'errades del Decret Llei 7/2021, de 7 de maig, del Consell, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial, en resposta a la pandèmia de la Covid-19
Correcció d'errades de l'annex del DECRET LLEI 7/2021, de 7 de maig, del Consell, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19
Reial decret llei 6/2021, de 20 d'abril, pel qual s'adopten mesures complementàries de suport a empreses i autònoms afectats per la pandèmia de COVID-19. (BOE Núm. 95 / 21.04.2021)
Ordre HAC/348/2021, de 12 d'abril, per la qual es concreten els criteris per a assignació d'ajudes directes a autònoms i empreses en aplicació del que es disposa en el Títol I del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. (BOE Núm. 89 / 14.04.2021)
Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. (BOE Núm. 62 / 13.03.2021)
DECRET LLEI 7/2021, de 7 de maig, del Consell, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19
Instrucció 1/2021 de la Conselleria d'Hisenda i model econòmic relativa a la tramitació de les subvencions extraordinàries de suport a la solvència empresarial per la COVID-19 regulades pel Decret 61/2021.